Privacy Policy

GDPR of de Algemene Verordening gegevensbescherming is een nieuwe Europese regelgeving inzake privacy en veiligheid van persoonlijke data.

Om een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden verwerken we in het Woonzorgnetwerk  persoonsgegevens van bewoners, medewerkers en andere betrokkene.

Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor de bescherming van deze persoonsgegevens.

  • De persoonsgegevens die we verzamelen zijn bedoeld om kwaliteitsvolle zorg aan te bieden.
  • We zullen telkens duidelijk en transparant duiden waarvoor we de persoonsgegevens aanwenden.
  • We bewaren alleen die gegevens die we nodig hebben.
  • We streven ernaar de gegevens nauwkeurig en correct te verwerken.
  • We respecteren de bewaartermijn van de gegevens.
  • We nemen de nodige maatregelen die ervoor zorgden dat gegevens worden beschermd tegen toegang van onbevoegden, verlies of vernietiging.

 Privacy Policy Woonzorgnetwerk Vincenthove Privacy.pdf

Het Woonzorgnetwerk Vincenthove vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Hebt u nog vragen of wenst u meer informatie ? Neem contact op met Steven Vancraeynest, administratief directeur.

Deel deze paginaVolg ons
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Copyright Vincenthove. All rights reserved.