Identificatiegegevens vzw

Identificatiegegevens vzw

 

Woonzorgnetwerk Vincenthove vzw
Dokter Delbekestraat 27 – 8800  Roeselare
tel :       051/23.23.60                  fax :        051/23.23.61
webstek : www.vincenthove.be       -     E-mail : info@vincenthove.be

Oprichtingacte Belgisch Staatsblad : 18 november 1976 onder nr. 9473.
Gecoördineerde statuten - versie februari 2012
Ondernemingsnummer : 0416 493 254 RPR Gent, afdeling Kortrijk

Leden Raad van Bestuur én Algemene Vergadering:

Heer Dirk Baert, Heer Luc Bulckens (enkel lid AV),  Mevr. Caroline Flipts (Voorzitter - gedelegeerd bestuurder), Mevr. Martine Gaeremynck (Secretaris), Heer Luc Haegeman, E.Z. Lutgarde Huyghe (enkel lid AV), Heer Johan Leenknecht (Ondervoorzitter), Dr. Jan Meirhaeghe, Heer Jan Vanneste, Dr. Jan Van Oost.

Voorzitster + Gedelegeerd Bestuurder: Mevr. Caroline Flipts

Dagelijks Bestuur:

Mevr. Caroline Flipts (Voorzitter), Heer Johan Leenknecht (Ondervoorzitter), Heer Jan Vanneste, Mevrouw Michèle Battheu (Directeur Bewonerszorg, Heer Steven Vancraeynest (Administratief Directeur) en Mevrouw Soetkin Kesteloot (Algemeen Directeur)

 

Dienstdoend Priester:  E.H. Raf Dely
Iepersestraat 29 bus 31  –  8800 Roeselare    tel:       0495/22.22.51

Coördinerend en adviserend arts:  Dr. Wim Goderis
Schoolstraat 57 bus 1  –  8800 Roeselare     tel:      051/25.22.22

 

 

Deel deze paginaVolg ons
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Copyright Vincenthove. All rights reserved.
XANDO

zelfverdediging vrouwen