Wie zijn we?

Bezieling en kwaliteit

Woonzorgnetwerk Vincenthove wil 'warme zorg' bieden aan alle bewoners. We trachten daarbij telkens opnieuw uit te gaan van de eigen  verlangens en wensen van de bewoners en gebruikers. 

Missie en visie

Het Woonzorgnetwerk Vincenthove groepeert 5 initiatieven binnen de Ouderenzorg in de Stad Roeselare. Het Woonzorgnetwerk Vincenthove gaat voor 'WARME Zorg'.

Spiritualiteit

Vincent de Paul koos jaren terug, zoals zovele andere boeiende figuren uit het verleden of het heden, om met 'hart en ziel' voor mensen te zorgen.
Het verhaal van de Emmaüsgangers is voor ons een hele mooie uitdrukking van Gods Liefde voor de mensen en laat ons een beetje zien hoe Hij mensen nabij wil zijn.

Historiek

In 1976 besloten de Zusters van liefde van Roeselare om hun hoofdklooster in de Dokter Delbekestraat te Roeselare te schenken aan een vzw om er Ouderenzorg te organiseren. De mogelijkheid werd zo geboden om een netwerk van initiatieven binnen de Ouderenzorg te ontwikkelen en te realiseren.

… in het spoor van “De Zusters van Liefde van Liefde” van Roeselare

 

Het huis Vincenthove: van rusthuis naar een Woonzorgcentrum én naar  een zorgnetwerk van initiatieven binnen de ouderenzorg.

 

Warme zorg

Met de volledige medewerkersgroep van het Woonzorgnetwerk Vincenthove hebben wij, gedurende bijna 2 jaar, ernstig nagedacht over ons zorgaanbod voor ouderen en hoe wij daarbij onze droom van warme zorg kunnen waarmaken.
Onze denkoefening werd zo ‘Project WARME Zorg’ genoemd.

Kennismakingsfilm

Met ons kennismakingsfilmpje laten wij U van dichtbij kennis maken met de werking en de bezieling van ons Woonzorgnetwerk Vincenthove.

 

Netwerk ZorgKrachtPlus

Sinds januari 2021 is vzw Woonzorgnetwerk Vincenthove lid van het netwerk ZorgKrachtPlus. Dit netwerk bestaat uit 13 woonzorgcentra uit West-Vlaanderen, die de handen in elkaar slaan om via samenwerking op een aantal deeldomeinen een meerwaarde te kunnen realiseren op vlak van ondersteunende diensten en zorgexcellentie. 


Volg ons
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Copyright Vincenthove. All rights reserved.
XANDO

zelfverdediging vrouwen