Bezieling en kwaliteit

Bezieling en Kwaliteitszorg

Waar staan wij en waar willen wij naartoe ?

In 2020 en 2021 willen we verdere stappen zetten rond mensgerichte zorg waarbij de stem van de bewoner, zijn familie en de medewerker het uitgangspunt vormt. Daarbij laten we ons inspireren door de uitgangspunten van het Tubbe-model waarbij de participatie van bewoners en medewerkers als vanzelfsprekend gezien wordt. 

2019 was een uitdagend jaar voor Vincenthove. We behaalden zowel de Mensgerichte Zorg Certificering van PLANETREE als het Keurmerk PREZO Woonzorg. Deze twee labels betekenen een bekroning zijn van 8 jaren intensief werken rond mensgerichte zorg en dienstverlening.

In 2012 werkten wij ons project uit van ‘WARME Zorg’. We dachten na over de toekomstige visie en missie en de manier waarop we dit willen waarmaken in het Woonzorgnetwerk Vincenthove. Warme zorg vormt de rode draad van ons doen en handelen. Het is als het ware ‘de (eerste) kapstok’ waaraan al onze projecten of initiatieven aan ophangen. Het is onze manier om de unieke waardigheid, van elk van de ons toevertrouwde mensen en de unieke waardigheid van elk van onze medewerkers, te waarderen en te respecteren en waar het kan terug te laten groeien. 

In 2014 en 2015 gingen we op zoek naar een methode om de vooropgestelde grondhouding en/of zorgattitude te onderbouwen en te ondersteunen, vooral ook in het perspectief om zo een ‘werkattitude te vinden’ die het mogelijk maakt om het ‘werken in de zorg’ ook op termijn ‘aantrekkelijk en haalbaar’ te maken. We vonden deze uitdaging in de methode van ‘Appreciative Inquiry – (A.I.)’ of ‘Waarderende benadering’. Het is een methode die zich vooral richt op ‘ontwikkelingsmogelijkheden’ van mensen en zich niet focust op ‘problemen of leergebieden’. Voor de medewerkers een hele andere aanpak en kijk, waar zijzelf mee uitgenodigd en uitgedaagd worden om hun loopbaan te helpen uitbouwen, hun talenten mee te helpen ontdekken en ontwikkelen én verantwoordelijkheid op te nemen voor het werk waarvoor zij instaan. Met de hele medewerkersgroep gingen wij zo op stap op deze weg en nieuwe uitdaging, ‘de tweede kapstok’ voor de werking waarvan wij dromen.

Teamhoofden en leidinggevenden krijgen in deze zienswijze een ruimere opdracht, namelijk deze van coach. Medewerkers krijgen in deze vorm van samenwerken de kans om eigen mogelijkheden meer te ontwikkelen en worden daarbij uitgedaagd om samen mee de volle verantwoordelijkheid op te nemen voor de hun toevertrouwde opdrachten.  In 2017 en 2018 werden teamhoofden in die nieuwe zienswijze opgeleid en getraind. In 2018 kregen ook alle medewerkers een training om die zienswijze eigen te maken.

Met het vastleggen van de missie en de visie ‘WARME Zorg’ en met het kiezen voor een afgesproken zorgattitude en duurzame omgangsvorm zowel naar zorgvragers als zorggevers met de methode van ‘Appreciative Inquiry’ werden twee grote stappen gezet die ook een duidelijke keuze inhield om vorm te geven aan het ‘Nieuwe Werken’ of ‘ Duurzaam HRM’.

Toch willen wij nog een stap verder gaan. Wij willen onze wijze van werken spiegelen aan een model die deze krijtlijnen voor mensgerichte zorg naar voor schuift en ons in een label of certificeringstraject kan uitdagen om verder door te groeien in excellentie.

In Vlaanderen werd door onze koepelorganisatie Zorgnet-Icuro het kwaliteitssysteem PREZO-Woonzorg uitgewerkt. Sinds 2014 zijn we betrokken bij de ontwikkeling van het instrument. In 2017 hebben wij besloten om ons voor te bereiden op het volledige audittraject en onze organisatie op te tillen naar dit Keurmerk. Sinds vele jaren werken wij intensief om dit niveau te halen. De audit voor het Keurmerk PREZO Woonzorg is gepland op 19 november 2019.

Wij willen een merkbare menswaardige zorg uitbouwen met een aandacht voor de unieke ‘waardigheid’ van elke zorgvrager en met de unieke aandacht voor de ‘waardigheid’ van elke medewerker (A.I.).

In 2016 zijn we nog verder op zoek gegaan naar een ‘meer internationaal model’ met een nog veel grotere universele uitstraling. We hebben dit uiteindelijk gevonden in het model van ‘PLANETREE – Mensgerichte Zorg’. Het is een internationaal model dat in Europa vooral in Nederland en Zweden al enkele voorzieningen telt (± 35) die zich daarop hebben toegelegd. De ‘Stichting PLANETREE Nederland’ is een organisatie die helpt om dit model te helpen uitbouwen en ook organisaties begeleid om de Mensgerichte Zorg Certificering van Planetree te doorlopen.  Het model PLANETREE is gebouwd op drie grote pijlers : ‘Betere Zorg’, ‘Helende omgeving’ en een ‘gezonde organisatie’. Daarbij staat de mens voorop, zowel cliënt als medewerker.  Vele zaken in de zorg zijn niet-meetbaar, maar wel ‘merkbaar’ zoals respect, vriendelijkheid, genegenheid, fijngevoeligheid, …. Dit model is het enige model die deze kwalitatieve elementen op zo’n breedschalige wijze benadert en honoreert. 

 

Deel deze paginaVolg ons
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Copyright Vincenthove. All rights reserved.
XANDO

zelfverdediging vrouwen