Warme zorg

WARME zorg

 

Waardigheid centraal

Met de volledige medewerkersgroep van het Woonzorgnetwerk Vincenthove hebben wij, gedurende bijna 2 jaar, ernstig nagedacht over ons zorgaanbod voor ouderen en hoe wij daarbij onze droom van warme zorg kunnen waarmaken.
Onze denkoefening werd zo ‘Project WARME Zorg’ genoemd. De grote accenten waarmee wij dit Project willen waarmaken zitten in het woord ‘WARME’ vervat.

Het Woonzorgnetwerk Vincenthove gaat voor WARME zorg,

waar Waardigheid centraal staat,

Aangepast en Af tot in de puntjes…

waar Respect en vRiendelijkheid onze drijfveren zijn

op Maat met aandacht voor het eigen levensritme en eigen levensverhaal,

met Enthousiasme en Ethisch onderbouwd.

De zorg voor Waardigheid staat absoluut centraal. Met onze zorgattitude, onze zorgorganisatie en onze manier van samenwerken willen wij de waardigheid van de ons toevertrouwde ouderen zoveel als mogelijk respecteren en zelfs proberen te herstellen als dit mogelijk is. Deze opdracht brengt ons heel dicht bij onze levenszin, ons zoeken om goed te zijn en te groeien als goede en liefdevolle mens. Het leven van Jezus Christus is bij uitstek een toonbeeld van goedheid en van het helen van (mens)waardigheid in het bijzonder van kwetsbare mensen. Zovelen zijn Zijn spoor gegaan zoals ook Vincent de Paul, die zijn naam schonk aan Vincenthove. Ook wij zetten stapjes in Zijn spoor, Hij is en blijft voor ons dé Bron.

 

Symbool WARME Zorg

Elke bewoner krijgt bij opname in het Woonzorgcentrum een mooie badhanddoek, dit als symbool van WARME Zorg.Met de ervaring van de opgezette inleefsessies en uit onderzoek van sTimul blijkt dat mensen die gewassen worden vaak echt koud hebben. Deze badhanddoek wordt tijdens het verblijf dagelijks gebruikt als ‘afdekdeken’ zodat mensen tijdens het wassen warm toegedekt blijven en geen kou kunnen krijgen.

 

Aandachtslijst voor aspecten van 'Waardigheid'

Met de volledige medewerkersgroep van het Woonzorgnetwerk Vincenthove hebben wij als ‘synthese’, dit na een lange weg van zoeken van bijna 15 jaar (P.A.F.-project - aandacht voor Privacy, Autonomie en Familiebetrokkenheid –1996, Literatuurstudie + Inleefproject 2007, Project Levensnabije zorg, Project Warme Zorg 2011 met interne opgezette inleefsessies en externe inleefdagen bij sTimul), een lijst samengesteld met aandachtspunten voor het bevorderen en respecteren van waardigheid. Deze lijst zal kunnen gebruikt worden om ouderen en familie duidelijk te maken voor welke zorg wij gaan en waarop wij kunnen aangesproken worden.
Deze lijst zal ook gebruikt worden om medewerkers een kader te geven om de afgesproken zorgattitude vorm te geven of om op bepaalde punten bij te sturen.

 

Indeling: Aandachtslijst aspecten van 'Waardigheid'

Als doelstelling hebben wij binnen het Project WARME Zorg vooropgesteld dat wij de ‘waardigheid’ van de ons toevertrouwde ouderen zoveel als mogelijk willen respecteren of zelfs herstellen indien dit kan, door welbepaalde aandachtspunten rond ‘waardigheid’ op te volgen. Deze aandachtspunten (90) werden ingedeeld in 8 domeinen, die ook symbolisch een weg vormen door het gehele zorgcontinuüm.

1. Aandacht voor waardigheid bij ‘aanspreken en begroeten’

2. Aandacht voor waardigheid bij ‘oproep en maken van afspraken’

3. Aandacht voor waardigheid bij ‘respect voor zelfstandigheid en aandacht voor het eigen levensverhaal’

4. Aandacht voor waardigheid bij ‘(intieme) zorghandelingen’ en/of ‘uitvoeren van taken’.

  • aandacht voor waardigheid bij het uitvoeren van taken of bij (intieme) zorghandelingen’ – algemene punten
  • aandacht voor waardigheid bij (hulp bij) maaltijden
  • ‘bijzondere’ aandacht voor waardigheid bij het uitvoeren van (intieme) zorghandelingen’

5. Aandacht voor waardigheid bij ‘voorkomen en/of presentatie’ van bewoner, gebruiker of bezoeker.

6. Aandacht voor waardigheid door ‘respecteren van beroepsgeheim’

7. Aandacht voor waardigheid in contacten met familie en/of bezoekers

8. Aandacht voor waardigheid in contacten met ‘medewerkers en/of vrijwillige medewerkers(=vrijwilligers)’

Met het opvolgen van de aandachtspunten van de ‘Aandachtslijst voor aspecten van Waardigheid’ willen wij onze WARME Zorg waarmaken.

 

Hierbij kan U de 'Aandachtslijst aspecten van Waardigheid' vinden.

 

 

 

Deel deze paginaVolg ons
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Copyright Vincenthove. All rights reserved.
XANDO

zelfverdediging vrouwen