Historiek

Historiek van de vzw Woonzorgnetwerk Vincenthove

1.      Ontstaan van de vzw … in het spoor van “De Zusters van Liefde van Liefde” van Roeselare

In 1976 besloten de Zusters van liefde van Roeselare om hun hoofdklooster in de Dokter Delbekestraat te Roeselare te schenken aan een vzw om er Ouderenzorg te organiseren. De gebouwen waren te groot geworden en de zusters hadden te weinig roepingen om dit zelf op te nemen. Zij bouwden een kleiner klooster aan de Meensesteenweg. Wijlen E.H. Deken Oost werd gevraagd om mensen bij elkaar te verzamelen om deze droom te kunnen waarmaken. In 1976 werd de ‘V.Z.W. Bejaardenzorg Midden West-Vlaanderen’ opgericht. De Zusters van Liefde namen de volledige kosten voor de verbouwingswerken van hun klooster tot ‘volwaardig aangepast rusthuis’ op zich.

Daarmee was het eerste initiatief van de vzw een feit.  In 1984 waren de werken af en werd de naam ‘Vincenthove’ gekozen voor het nieuwe huis: ‘hove’ verwijzend naar ‘thuis zijn’, ‘Vincent’ naar de voornaam van Vincent de Paul, de patroonheilige van de Zusters van Liefde. Deze Franse priester nam het al heel vroeg (rond 1625) op voor de ‘daklozen en mensen zonder papieren’ zoals wij ze nu kennen. Hij sprak enkele vrouwen aan om dit werk, dat toen helemaal niet geapprecieerd werd, in stilte op zich te nemen.  Deze vrouwen kregen vlug de naam van ‘dochters van de Liefde’. Naar dit voorbeeld werden er later veel zuster- en broedergemeenschappen gesticht die de naam ‘Zusters of Broeders van Liefde’ dragen, zoals onze Zusters van Liefde van Roeselare.

In onze Westerse wereld is ‘zorgen voor mensen’ zo geëvolueerd dat iedereen deze taak op zich kan nemen en die ook als ‘een belangrijke en maatschappelijk aanvaarde opdracht’ wordt erkend.  Tot vijftig jaar terug was dit ‘minderwaardig werk’.  Gelukkig zijn de tijden veranderd en zijn er nu vele mensen die voor anderen willen zorgen, hiervoor willen studeren en er hun levenswerk van willen maken.

 

2.     Het huis Vincenthove: van ‘Rusthuis’ naar een ‘Woonzorgcentrum’ én naar een ‘Woonzorgnetwerk’ van initiatieven binnen de ouderenzorg.

In februari 1984 opende Vincenthove zijn deuren en 83 bejaarde bewoners namen er hun intrek.  Van bij de start wilde Vincenthove ‘een open huis’ zijn waar ‘iedereen welkom’ was.  Openheid wordt vertaald in ‘vriendelijkheid’, ‘respectvol omgaan’ en ‘genegen zijn’ en met een ‘toegankelijke voorziening. ‘Van bij de start staan wij open voor ‘alle mensen die om zorgen vragen’ en dit ‘zonder onderscheid’: mannen, vrouwen, echtparen, mensen met dementie. 

In 1989 groeide het ‘Rusthuis’ door naar een ‘Rust- en Verzorgingstehuis’ en kreeg het zijn eerste erkenning voor 38 RVT-bedden, een erkenning voor de zorg voor zwaar zorgbehoevende ouderen.

In 1992 werd via de Stad Roeselare de mogelijkheid gebeden om een grote achtertuin (3000 m2) aan te kopen om het zorgaanbod te kunnen uitbreiden. In 1994 werd het Serviceflatcomplex De Rozelaar geopend met 30 aangepaste flats. Via een verbindingsgang met Vincenthove zijn alle diensten ‘op vraag’ bereikbaar.

In 1995 werd eerst een kamer voorbehouden om mensen tijdelijk te huisvesten. Dit initiatief van kortverblijf groeide uit en in 1999 werden wij voor de eerste maal erkend als Kortverblijfcentrum en dit voor 3 plaatsen.

In 1986 en 1988 werd het huis volledig omgebouwd en aangepast om mensen met zware zorgen te kunnen huisvesten. Een leefgroepwerking voor dementerende ouderen werd gebouwd, in alle kamers werden aangepaste sanitaire voorzieningen aangebracht, livings aan de wooneenheden werden aangebouwd. Buiten 6 koppelkamers werden alle meerpersoonskamers omgebouwd tot eenpersoonskamers. Het huis werd zo duidelijk ook aangepast aan het zorgcomfort én het wooncomfort en groeide zo van ‘Rust- en verzorgingstehuis’ tot een volwaardig Woonzorgcentrum voor 98 bewoners.

Samen met deze verbouwingen werd ook het Dagverzorgingscentrum den Haard als 4de initiatief binnen de vzw gerealiseerd en opende op 1 januari 1999 haar deuren. Het verwelkomt nu 25 tot 30 bezoekers per dag en ontvangt zo op weekbasis gemiddeld 50 gasten.

In het jaar 2004 werd een deel van het klooster (8 woongelegenheden) van de Zusters van Liefde omgebouwd tot een volwaardige rusthuisaccommodatie en werd een verbindingsgang met het Woonzorgcentrum Vincenthove gerealiseerd. Zo werd de zorg voor de zwaar zorgbehoevende zusters door het Woonzorgcentrum Vincenthove overgenomen en konden de zusters toch in hun klooster blijven wonen.

In het jaar 2009 werd het Woonzorgcentrum uitgebreid met 15 comfortabele studio’s en het Kortverblijfcentrum werd uitgebreid met 4 wooneenheden. Een volledige nieuwe keuken werd gebouwd, het dagverzorgingscentrum werd uitgebreid, enkele burelen, een grote fietsenberging en een nieuw kinélokaal werd gerealiseerd. De capaciteit van het Woonzorgcentrum steeg naar 115 woongelegenheden en deze van het Kortverblijfcentrum naar 7 eenheden.

Daarnaast werd het nachthotel (nachtverzorgingscentrum) met 7 nachthotelkamers als 5de initiatief binnen de vzw gerealiseerd.  Het opende in maart 2009 zijn deuren en wil de nachtzorg gedurende enkele nachten per week overnemen.

In 2011 werd de living van de leefgroepwerking voor mensen met dementie uitgebreid en werd een groot zonneterras aangebouwd zodat deze mensen ook tijdens de zomer gemakkelijk naar buiten kunnen om van het goede weer te genieten.

In 2011 werd ook een stuk achtergrond (300 m2) aangekocht en werd een ‘medewerkersparking met 15 parkeerplaatsen’ gerealiseerd. Na de introductie van een nieuwe parkeerregelgeving in de Stad Roeselare was dit een absolute noodzaak.

In 2011 werd een voorafgaandelijke vergunning aangevraagd en bekomen voor de bouw van 10 bijkomende Serviceflats.

De vzw groeide zo uit tot een volwaardig netwerk van initiatieven binnen de ouderenzorg. Zij wil ook in de toekomst zich blijven aanpassen en initiatieven ontwikkelen om te voldoen aan nieuwe zorgnoden. Deze centrale netwerkgedachte werd ook vertaald in een nieuwe naam voor de vzw. In het Belgisch Staatsblad van 8 februari 2012 werd de naamswijziging van de vzw gepubliceerd en veranderde de oude naam van V.Z.W. ‘Bejaardenzorg Midden West-Vlaanderen’ in de nieuwe naam van ‘Woonzorgnetwerk Vincenthove’ vzw. Zowel de netwerkgedachte als de naam Vincenthove, waaronder wij algemeen gekend zijn, krijgt daarmee een centrale plaats.

In 2012 werd een voorafgaandelijke vergunning aangevraagd voor de bouw van 60 bijkomende woongelegenheden in het Woonzorgcentrum Vincenthove. De vergunning werd op 4 augustus 2012 afgeleverd voor de bouw van 20 bijkomende woongelegenheden.

In december 2012 werd een voorafgaandelijke vergunning aangevraagd voor één bijkomende woongelegenheid Kortverblijf. Deze werd afgeleverd op 17 januari 2013.

Op 28 december 2012 werd een woonhuis aangekocht, Dokter Delbekestraat 53-55, van 01a 80ca, op kadaster gekend onder Roeselare, tweede afdeling, Sectie B, nummer 413/Z. Dit woonhuis grenst aan het Woonzorgcentrum Vincenthove en werd aangekocht om vergunde capaciteitsuitbreiding te realiseren.

Vanaf 1 januari 2013 werd de capaciteit van het Woonzorgcentrum uitgebreid van 115 naar 118 Woongelegenheden én werd de capaciteit Nachthotel teruggebracht van 7 naar 4 nachthotelkamers.

Op 31 december 2016 werd het Nachthotel als Zorgvernieuwingsproject geschrapt. Voor de 4 kamers nachthotel werd een aanvraag ingediend om deze te herkennen als 4 woongelegenheden Woonzorgcentrum Vincenthove binnen de oproep en goedkeuring van ‘precaire dossiers’ vanaf 1 mei 2017. Wij behouden voorlopig nog één kamer nachthotel.

In het jaar 2017 werd een strategisch plan uitgeschreven voor de toekomst van de vzw Woonzorgnetwerk Vincenthove. Hierbij werd finaal beslist om op de campus te blijven en daar onze initiatieven verder te ontwikkelen. Er werd daarbij gekozen voor deels een nieuwbouw te realiseren en de bestaande gebouwen in fases te reconverteren. Tegen het jaar 2024 zouden de werken moeten voltooid zijn.

 

 

Deel deze paginaVolg ons
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Copyright Vincenthove. All rights reserved.
XANDO

zelfverdediging vrouwen