Samenwerkingsverband Triangel

Samenwerkingsverband Triangel

 

'Welzijn op mensenmaat'

Triangel wil door samenwerking en specialisatie een ondersteuning bieden aan de leden in een steeds complexer wordende omgeving, om een menswaardige, innoverende, deskundige zorgverlening uit te bouwen met bezielde en gemotiveerde medewerkers.

Het samenwerkingsverband Triangel ontstond uit het initiatief van de directies van drie voorzieningen uit de Brugse regio. De aanvankelijke bedoeling en uitgangspunt van de zeven directeurs en besturen, was te zoeken naar de meerwaarde die een samenwerking voor de individuele voorzieningen kon bieden. De samenwerking wilde verder anticiperen op de duidelijke maatschappelijke tendens tot netwerkvorming. De groeiende druk op individuele voorzieningen door de steeds grotere verwachtingen vanwege de zorgvrager, de medewerker en de overheid, lag mee aan de basis van het initiatief.

De voorbije jaren was er een duidelijke evolutie naar intenser samenwerken en naar meer gezamenlijke projecten. Een belangrijke stap was de oprichting van de dienstverlenende leden-vzw Triangel Netwerk Ouderenzorg in 2009. Via deze vzw werd het mogelijk om kosten juridisch en fiscaal op een correcte wijze door te rekenen en een eventuele gemeenschappelijke tewerkstelling te realiseren. De aanwerving van een financieel-economisch adviseur in mei 2011 was een andere belangrijke mijlpaal.

De autonomie van elke in het samenwerkingsverband betrokken vzw staat centraal en de samenwerking is een vrijwillig engagement. In de jaren 2010 en 2011 wordt nagedacht of en hoe het samenwerkingsverband op korte en middellange termijn kan evolueren. Het werd immers gezien de toegenomen activiteit, belangrijk om op een aantal vlakken duidelijkheid te scheppen en de verwachtingen naar elkaar en de groep uit te spreken. Zo stelt zich onder andere de vraag tot waar de solidariteit reikt en tot waar de autonomie. Om op, onder meer, deze vraag een antwoord te vinden, werd een denkoefening gehouden, deels begeleid door VOCA. Via een analyse van de resultaten van ongeveer 10 jaar samenwerken, een context-analyse en een SWOT-analyse, wordt de missie van het samenwerkingsverband uitgeklaard. In het verlengde van het vastleggen van de missie en de waarden van waaruit gewerkt wordt, zullen strategische beleidsopties voor de toekomst bepaald worden.

De website van de vzw Triangel Netwerk Ouderenzorg http://www.ouderenzorg-triangel.be/wiezijnwe.php geeft uitgebreid uitleg over de gezamenlijke activiteiten en nieuwe nieuwsfeiten.

 

 

Deel deze paginaVolg ons
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Copyright Vincenthove. All rights reserved.